Historiikit

Ulkomatalan historiikkiarkisto

Alushistoriikit – kaikki Ulkomatalassa julkaistut, laajemmin yhden aluksen historiaa käsittelevät artikkelit.
Varustamohistoriikit – kaikki varustamot, joista on kirjoitettu laajemmin Ulkomatalan numeroissa tai verkkosivuilla.
Yleiset historiikit – historiikkijutut ja juttusarjat, jotka käsittelevät laajempaa aihepiiriä kuin yksittäistä alusta tai varustamoa.